FAKTA: NY AFTALE SKAL DæKKE UDGIFTER FOR FLERE BøRN OG æLDRE

Torsdag aften har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgået en aftale om kommunernes økonomi for næste år.

Blandt andet afsættes der penge til at dække udgifter til flere børn og ældre.

Få et overblik over aftalens hovedelementer her:

* Den kommunale serviceramme løftes med 2,4 milliarder kroner i 2024.

Pengene skal blandt andet bruges til at dække den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre, samt til at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere.

* Der arbejdes også videre med en række initiativer, som kommer i forlængelse af anbefalinger fra den første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Rapporten blev præsenteret i starten af maj.

Det betyder blandt andet, at der indfører takstlofter på tilbud underlagt selvmødeprincippet, og at der gennemføres et eftersyn af tilsyn med sociale tilbud.

Derudover bliver der afsat en ekstraordinær ramme og lånepulje på 200 millioner kroner i 2024, 600 millioner kroner i 2025 og 700 millioner kroner i 2026 til investeringer i øget botilbudskapacitet.

* Der sker en reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,7 milliarder kroner i 2024 med det formål at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

* Et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL bliver etableret. Det skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

* Der afsættes en samlet ramme til investeringer på 19,3 milliarder kroner, herunder i øget botilbudskapacitet.

* Et samlet regionalt tilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug vil blive oprettet.

De nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien omlægges desuden til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/

2023-05-25T19:11:17Z dg43tfdfdgfd